جستجوی همکاران

کارگاه آموزشی نارسیسیسم در تئوری و در بالین برگزار گردید + گزارش تصویری

کارگاه آموزشی نارسیسیسم در تئوری و در بالین برگزار گردید + گزارش تصویری
۱۳۹۷-۱۰-۲۰

شنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۷ کارگاه آموزشی نارسیسیسم در تئوری و در بالین: همراه با ارائه مورد بالینی با حضور استاد ارجمند روانکاوی آقای هادی رحیمی‌دانش؛ روانکاو عضو IPA، روان‌درمانگر فردی و گروه‌درمانگر تحلیلی، دارای مدرک سوپروایزری روانکاوی از سوئد؛ در محل کلینیک مشاوره و روان درمانی تحلیلی روان‌پژوه برگزار گردید.

کارگاه آموزشی نارسیسیسم در تئوری و در بالین: همراه با ارائه مورد بالینی

ارسال نظر