فائزه تربران

فائزه تربران

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد : روانشناسی بالینی

کارشناسی : روانشناسی کودکان

روان درمانی فردی، مشاوره خانواده و پیش از ازدواج

حوزه کاری

روان درمانی فردی با رویکرد تحلیلی. مشاوره خانواده و پیش از ازدواج، روان درمانی تحلیلی

 

سوابق آموزشی

 

  آموزش روان درمانی تحلیلی (روانکاوی) زیر نظر دکتر بابک روشنایی مقدم دانش آموخته انستیتو روانکاوی سیاتل آمریکا

  آموزش رواندرمانی با رویکرد واقعیت درمانی زیر نظر دکتر صاحبی مربی ارشد تئوری انتخاب از موسسه ویلیام گلاسر

  گواهینامه شرکت در دوره سوپرویژنی CBT دکتر سپهری شاملو با مجوز بهزیستی سالشرکت در کارگاه آموزشی CBT دکتر یونسی زیر نظر موسسه خدمات مشاوره آستان قدس

  شرکت در دوره سوپرویژن تحلیلی درحال حاضر

  شرکت در کارگاه آموزشی پیمان شکنی در روابط زناشوئی دکتر باقر ثنائی با مجوز بهزیستی

  گذراندن کارگاه آموزشی طرحواره درمانی دکتر حمید پور زیر نظر موسسه خدمات مشاوره آستان قدس

  گواهی شرکت در کارگاه آموزشی درمان اختلالات اضطرابی از موسسه روان پویان

  گواهی شرکت در دوره آموزشی الگوی مشاوره پیش از ازدواج دکتر علوی

  گواهی شرکت در کارگاه آموزشی آزمونهای غربالگری اختلالات روانی دکتر یعقوبی

  گواهی شرکت در دوره پیش از ازدواج دکتر اصغری پور

  گواهی شرکت در پانل تخصصی با موضوع اخلاق حرفه ای در مشاوره و روان درمانی

 

سوابق حرفه ای و بالینی

 

  سابقه کار بالینی و مشاوره با مرکز مشاوره روان پژوه از سال ۹۴ تاکنون

  سابقه کار بالینی و همکاری با بیمارستان ابن سینا در انجام تستهای روانشناختی و مصاحبه بالینی از سال ۹۴ تاکنون

  سابقه کار بالینی و مشاوره در مرکز توانبخشی فیاض بخش مشهد از ۹۱-۹۴

  سابقه کار بالینی در مرکز مشاوره ذبیحی در حال حاضر

  سابقه همکاری با آموزش و پرورش استثنائی مشهد در سنجش کودکان از ۸۶-۸۹

  تدریس
- مدرس دانشگاه پیام نور در رشته های روانشناسی و علوم تربیتی از سال ۹۳ تاکنون

  پژوهش
- مقاله: مقایسه طرحواره های هیجانی،اجتناب شناختی-رفتاری و نظام شناختی عاطفی در بیماران اختلال اضطراب منتشر،اختلال وسواس و افراد عادی