حمید دهقانیان حقیقی

حمید دهقانیان حقیقی

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد : روانشناسی بالینی

کارشناسی : روانشناسی

گروه درمانی تحلیلی

سوابق تحصیلی- تدریس:

کارشناسی: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی دانشگاه علوم تحقیقات خراسان رضوی

مسلط به intermediate به زبان انگلیسی

مسلط به basic به زبان آلمانی

 

سوابق اجرایی- فرهنگی:

کاندید شورای شهر مشهد مقدس ۱۳۹۶

کارشناس فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۹۶

فعال، برنامه‌ریزی- اجرایی فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۹۶

برگزاری اردو و کلاس‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۹۶

همکاری در طرح پژوهشی- صنفی دانشگاه فردوسی ۱۳۸۹

مسئول دپارتمان روانشناسی و گروه‌درمانی‌های کلینیک‌های مختلف ازجمله روان پژوه از سال ۱۳۹۴

فعال فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۹

مسئول نشریه بیداری و اخذ رتبه سوم در نشریات دانشگاهی کشوری در سال ۱۳۹۰

فعال فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۰

عضو انجمن علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

سوابق شغلی و آموزشی:

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

روانشناس رسانه/ تحلیل اجتماعی فیلم Argo/ آبان ۱۳۹۶

پردیس سینما هویزه مشهد

روانشناس رسانه/ تحلیل روانکاوانه فیلم Benny`s Video/ مهر ۱۳۹۶

روانشناس رسانه/ تحلیل روانکاوانه فیلم Demolition / مهر ۱۳۹۶

روانشناس رسانه/ تحلیل روانکاوانه فیلم Funny Games/ مهر ۱۳۹۶

شرکت سینمایی پژواک فرهنگ و هنر

روانشناس رسانه/ تحلیل روانکاوانه فیلم Room/ آذر ۱۳۹۶

دانشگاه شاندیز

تدریس/ ترم پاییز/ درس شخصیت/ مهر ۱۳۹۵- دی ۱۳۹۵

تدریس/ ترم پاییز/ درس روانشناسی رسانه و تبلیغات/ مهر ۱۳۹۵- دی ۱۳۹۵

تدریس/ ترم پاییز/ درس شخصیت/ مهر ۱۳۹۵- دی ۱۳۹۵

تدریس/ ترم بهار/ درس شخصیت/ بهمن ۱۳۹۵- خرداد ۱۳۹۶

تدریس/ ترم بهار/ درس مکاتب و تاریخچه روانشناسی و نقد آن/ بهمن ۱۳۹۵- خرداد ۱۳۹۶

تدریس/ ترم بهار/ درس روانشناسی رسانه و تبلیغات / بهمن ۱۳۹۵- خرداد ۱۳۹۶

روانشناس رسانه/ تحلیل روانکاوانه فیلم Freud/ اردیبهشت ۱۳۹۶

روانشناس رسانه/ تحلیل روان‌شناختی و روانکاوی فیلم the Experiment/ سال ۱۳۹۴

کلینیک رهیاب

گروه درمانگر تحلیلی/ گروه‌درمانی تحلیلی ویژه بزرگ‌سالان/ سال ۱۳۹۵- تاکنون

گروه درمانگر تحلیلی/ گروه‌درمانی تحلیلی ویژه نوجوانان/ سال ۱۳۹۵- تاکنون

درمانگر تحلیلی/ درمان فردی/ سال ۱۳۹۵- تاکنون

روانشناس بالینی/ سخنران علمی تحلیل‌پذیری (چه کسی برای درمان روانکاوی مناسب است؟)/ سال ۱۳۹۵- تاکنون

روانشناس بالینی/ سخنرانی علمی انتقال در روانکاوی چیست؟/ سال ۱۳۹۴- ۱۳۹۵

روانشناس بالینی/ سخنرانی علمی انتقال متقابل در روانکاوی چیست؟/ سال ۱۳۹۴- ۱۳۹۵

کلینیک دکتر رضوی

تدریس/ تهران/ مرور اجمالی نظریه فروید/ سال ۱۳۹۵- تابستان ۱۳۹۶

کلینیک به‌اندیشان

تدریس گروه‌درمانی/ تهران/ مرور اجمالی بر آموزش گروه‌درمانی/ تابستان ۱۳۹۶

موسسه آرن

روانشناس رسانه/ تحلیل روان‌شناختی و روانکاوی فیلم Divergent/ سال ۱۳۹۵- تاکنون

درمانگر تحلیلی/ درمان فردی/ سال ۱۳۹۵- تاکنون

گروه تخصصی آموزشی کنکور دوپامین

سخنرانی خارجی/ دروغ و ایگو/ دروغ‌شناسی از نشانه‌شناسی ایگو/ مرداد ۱۳۹۶

کلینیک روشنای زندگی

گروه درمانگر تحلیلی/ گروه‌درمانی تحلیلی ویژه بزرگ‌سالان (طرح پژوهشی)/ بهار ۱۳۹۵

کلینیک نواندیش

تدریس/ مقدمه اختلالات DSM5 (طبقه‌بندی اختلالات روانی)/ سال ۱۳۹۵

روانشناس بالینی/ کلینیک نواندیش و باشگاه زوج ایرانی/ سلسله کارگاه‌های ویژه زوجین کارکنان ارتش./ سال ۱۳۹۵

کلینیک راشا

گروه درمانگر/ گروه‌درمانی طرح‌واره/ سال ۱۳۹۴- ۱۳۹۵

روانشناس رسانه/ تحلیل روان‌شناختی و روانکاوی فیلم Freud/ سال ۱۳۹۴- ۱۳۹۵

گروه درمانگر/ گروه‌درمانی رویارویی/ سال ۱۳۹۴- ۱۳۹۵

درمانگر تحلیلی/ درمان فردی/ سال ۱۳۹۵- تاکنون

موسسه خانه روشن دوست

تدریس/ "خود حقیقی" و "خود کاذب"/ وینیکات/ سال ۱۳۹۵

گروه درمانگر تحلیلی/ گروه‌درمانی تحلیلی ویژه نوجوانان/ سال ۱۳۹۴- ۱۳۹۵

گروه درمانگر تحلیلی/ گروه‌درمانی تحلیلی ویژه بزرگ‌سالان/ سال ۱۳۹۴- ۱۳۹۵

درمانگر تحلیلی/ درمان فردی/ سال ۱۳۹۴- ۱۳۹۵

تدریس و برنامه‌ریز/ سلسله کلاس‌های تخصصی روانشناسی DSM5 (طبقه‌بندی اختلالات روانی) / سال ۱۳۹۴- ۱۳۹۵

تدریس و برنامه‌ریز/ مصاحبه تشخیص اوتمر(مصاحبه تشخیصی اختلالات روانی) / سال ۱۳۹۴- ۱۳۹۵

تدریس/ سیر مطالعاتی آثار کلاسیک روانکاوی/ دهه‌ی اول فروید/ سال ۱۳۹۴- ۱۳۹۵

تدریس/ کارگاه عمومی "ما و آسیب ۲"/ سال ۱۳۹۴- ۱۳۹۵

تدریس/ کارگاه عمومی "ما و آسیب ۱"/ سال ۱۳۹۴- ۱۳۹۵

روانشناس رسانه/ تحلیل روان‌شناختی و روانکاوی فیلم when Nietzsche Wept / سال ۱۳۹۳- ۱۳۹۵

روانشناس رسانه/ تحلیل روان‌شناختی، در حوزه اختلالات اضطرابی فیلم ANNIE HALL/ سال ۱۳۹۳- ۱۳۹۵

روانشناس رسانه/ تحلیل روان‌شناختی و روانکاوی فیلم Dead Poets Society/ سال ۱۳۹۳- ۱۳۹۵

روانشناس رسانه/ تحلیل روان‌شناختی و روانکاوی فیلم Seven Pound/ سال ۱۳۹۳- ۱۳۹۵

روانشناس رسانه/ تحلیل روان‌شناختی و روانکاوی فیلم Good Will Hunting/ سال ۱۳۹۳- ۱۳۹۵

روانشناس رسانه/ تحلیل روان‌شناختی انیمیشن باب اسفنجی/ ویژه والدین/ سال ۱۳۹۳- ۱۳۹۵

بنیاد امید ایرانیان

روانشناس رسانه/ تحلیل روانکاوانه فیلم Inception/ حوزه‌ی تحلیل رؤیا و ضمیر ناخودآگاه/ سال ۱۳۹۳

سوابق کارورزی و دوره‌های آموزشی گذرانده شده:

مهارت‌های زندگی و مهارت‌های پیش از ازدواج/ دانشگاه فردوسی مشهد/ ۱۳۹۰/ دکتر صالحی، دکتر کیمیایی

سلسله کارگاه‌های پیش از ازدواج/ مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد/ ۱۳۹۱/ خانم حافظ

ذهن آگاهی/ آستان مهر مشهد/۱۳۹۳/ آقای جواد حسینی

تحلیل رفتار متقابل/ کلینیک ذهن برتر مشهد/ ۱۳۹۴/ خانم عرفانیان

کارورزی تحلیل رفتار متقابل/ کلینیک ذهن برتر مشهد/ ۱۳۹۴/ خانم عرفانیان

طرح‌واره درمانی/ آستان مهر مشهد/ ۱۳۹۴/ دکتر شفیعی پور

طرح‌واره درمانی/ مرکز روانشناسی پیاژه تهران/ ۱۳۹۴/ دکتر عسگری

طرح‌واره درمانی و انتخاب همسر/ خانه علوم تربیتی و روانشناسی مشهد/ ۱۳۹۴/ دکتر کشاورز

روانکاوی عملی/ آستان مهر مشهد/ ۱۳۹۴/ دکتر فرح‌بخش

روانکاوی مقدماتی ۱/ موسسه خانه روشن دوست مشهد/ ۱۳۹۴/ دکتر فیروزآبادی

روانکاوی مقدماتی ۲/ موسسه خانه روشن دوست مشهد/ ۱۳۹۴/ دکتر فیروزآبادی

روانکاوی مقدماتی ۳/ موسسه خانه روشن دوست مشهد/ ۱۳۹۵/ دکتر طهماسب

روان‌درمانی تحلیلی نوجوان/ مرکز هم‌آوا تهران/ ۱۳۹۴/ پروفسور پاسکان رومن

گروه‌درمانی روان پویشی/ مرکز جامع آرن مشهد/ ۱۳۹۴/ دکتر عابدین

درمان روان‌درمانی چیست؟/ موسسه خانه روشن دوست مشهد/ ۱۳۹۴/ دکتر ثاقبی

سینما روانکاوی/ موسسه خانه روشن دوست مشهد/ ۱۳۹۵/ دکتر فراحتی

آموزش روانکاوی/ بیمارستان ابن‌سینا مشهد/ ۱۳۹۵/ پروفسور سلمان اختر

آموزش روانکاوی/ کلینیک سیاوشان تهران/ ۱۳۹۵/ روانکاوان فرانکفورت

آموزش روانکاوی/ ژورنال کلاب‌های عمومی-تحلیلی/ ۱۳۹۳/ در حال ادامه

آموزش روانکاوی/ بیمارستان ابن‌سینا مشهد/ ۱۳۹۶/ پروفسور گرین برگ

آموزش گروه‌درمانی تحلیلی/ انیستو روانکاوی تهران / ۱۳۹۶/ روانکاوان سوئیس

کارگاه آموزشی بازخوانی میراث فروید/ مرکز جامع آرن مشهد/ ۱۳۹۶/ دکتر سرگلزایی

Psychoanalysis Case Report/ کلینیک روان پژوه مشهد/ ۱۳۹۶/ دکتر مکارمی

سوپرویژن گروه‌درمانی تحلیلی/ کلینیک روان پژوه مشهد/ ۱۳۹۶/ رحیمی دانش، سوئد

فروید خوانی/ کلینیک احیا تهران/ ۱۳۹۶/ دکتر طهماسب