دکتر سارا تکلو

دکتر سارا تکلو

سوابق تحصیلی :

دکترا : روانپزشکی

کارشناسی ارشد : -

کارشناسی : -

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

دارای بورد تخصصی روانپزشکی