فائزه تربران

فائزه تربران

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد : روانشناسی بالینی

کارشناسی : روانشناسی کودکان

روانشناس بالینی،روان درمانی تحلیلی و مشاور خانواده

حوزه کاری

روان درمانی فردی با رویکرد تحلیلی. روانشناس بالینی . مشاوره خانواده

 

سوابق آموزشی

 

  آموزش رواندرمانی تحلیلی زیر نظر مرکز مطالعات روانکاوی تهران با مدیریت دکتر روشنایی مقدم

 شرکت در دوره سوپرویژن رواندرمانی تحلیلی زیر نظر مرکز مطالعات روانکاوی تهران

  آموزش رواندرمانی با رویکرد واقعیت درمانی زیر نظر دکتر صاحبی مربی ارشد تئوری انتخاب از موسسه ویلیام گلاسر

  گواهینامه شرکت در دوره سوپرویژنی CBT دکتر سپهری شاملو با مجوز بهزیستی

  شرکت در کارگاه آموزشی CBT دکتر یونسی زیر نظر موسسه خدمات مشاوره آستان قدس

  شرکت در دوره سوپرویژن تحلیلی درحال حاضر

  شرکت در کارگاه آموزشی پیمان شکنی در روابط زناشوئی دکتر باقر ثنائی با مجوز بهزیستی

  گذراندن کارگاه آموزشی طرحواره درمانی دکتر حمید پور زیر نظر موسسه خدمات مشاوره آستان قدس رضوی

  گواهی شرکت در کارگاه آموزشی درمان اختلالات اضطرابی از موسسه روان پویان

  گواهی شرکت در کارگاه آموزشی آزمونهای غربالگری اختلالات روانی دکتر یعقوبی

  گواهی شرکت در دوره های تخصصی اختلالات روانپزشکی Dsm5،آزمونهای غربالگری بالینی،آزمونهای عینی شخصیت و آزمونهای  فرافکن زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  گواهی شرکت در ورکشاپ اختلالات سوماتوفرم و درمان روان پویشی زیرنظر مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری

  گواهی شرکت در دوره پیش از ازدواج دکتر اصغری پور

  گواهی شرکت در پانل تخصصی با موضوع اخلاق حرفه ای در مشاوره و روان درمانی

 

سوابق حرفه ای و بالینی

  سابقه کار بالینی و مشاوره با مرکز مشاوره روان پژوه از سال ۹۴ تاکنون

  سابقه کار بالینی و همکاری با بیمارستان ابن سینا در انجام تستهای روانشناختی و مصاحبه بالینی از سال 94 تا97

  سابقه کار بالینی و مشاوره در مرکز توانبخشی فیاض بخش مشهد از ۹۱-۹۴

  سابقه همکاری با آموزش و پرورش استثنائی مشهد در سنجش کودکان از ۸۶-۸۹

  تدریس
- مدرس دانشگاه پیام نور در رشته های روانشناسی و علوم تربیتی از سال ۹۳ تاکنون

  پژوهش
- مقاله: مقایسه طرحواره های هیجانی،اجتناب شناختی-رفتاری و نظام شناختی عاطفی در بیماران اختلال اضطراب منتشر،اختلال وسواس و افراد عادی