دکتر فاطمه ذاکری

دکتر فاطمه ذاکری

سوابق تحصیلی :

دکترا : مشاوره

کارشناسی ارشد : مشاوره خانواده

کارشناسی : مشاوره

از آیسفت کانادا، سکس تراپ(EFT)زوج درمانگر پیشرفته

سوابق کاری

   
 از سال 96 تا به الان مدرس موسسه آموزش عالی عطار
 از سال 96 تا به الان مدرس موسسه آموزش عالی اقبال
خرداد 92 تا به الان مشاور در مرکز مشاوره جهاد دانشگاهی
از سال 96 تا به الان مشاور و مدرس در مرکز بصیرت افزایی امام خمینی )ره( صنایع دفاع
از 92 تا 96 مشاور پیش از ازدواج در مرکز بهداشت نجاتی در طرح مرکز بهداشت
خانواده پایدار ،
از 92 تا 96 مشاوره درمرکز مشاوره شكوفا،کلینیک مطلع عشق،کلینیک نسیم،
کلینیک صبا ،کلینیک پیدایش
از 94 تا به الان همكاری با کلینیک مددکاری اجتماعی همراز گلستان و آفتاب
سال 93 همكاری در طرح امید )پیشگیری از جرم دادگستری مشاور ومدرس
درمرکزمراقبتهای خروج از زندان ( در مرکز مراقبت های خروج از زندان
سال 90 تا 91 شرکت در طرح پیشگیری از بزه دیدگی ثانویه دادگستری صدف به
عنوان مشاور
سال 92 عضو گروه پژوهشی واجرایی منطقه شهرداری مشهد)طرح دوباره زندگی
ومحله ما محله زندگی( شهرداری منطقه 11
سال 92 تا 93 عضویت درگروه مشاورین فرهنگسرای حجاب مشاور و پژوهشگر
از سال 91 تا کنون مشارکت با شهرداری منطقه 7 دررابطه با شهرشاد بچه ها
سال 92 تا 93 تدریس درفرهنگسرای حجاب درطرح طرح دختران شهربهشت
از 91 تا کنون برگزاری کارگاههای مهارتهای زندگی، تربیت جنسی کودک و بهبود -
کیفیت رابطه زناشویی مدارس مهدکودک درخشش و گیلاس منطقه –
6 فرهنگسرای ترافیک و رسانه
   

کارگاه های گذرانده

   
مرکز جهاد دانشگاهی  Hold Me Tight 
Sue Johnson Institute of Canada Externship In Emotional Focus Therapy Couple
ICEEFT، Canada Advanced Externship In Emotional Focus Therapy Couple
مرکز مشاوره دانشگاه
تهران
روان درمانی اختلالات زناشویی
جهاد دانشگاهی خراسان
رضوی
ترمیم جراحت دلبستگی پس از بی
وفایی
مرکز جهاد دانشگاهی زوج درمانی هیجان مدار
انجمن روانشناسی ایران مدیریت مثلث های عاطفی درزندگی
سازمان نظام روانشناسی دوره های دستیاری
مشاوره وروان درمانی فردی و زوجی
دانشگاه شهید بهشتی کاربست های معنایی در زوج درمانی
دکتر محمد علی مظاهری
دانشگاه شهید بهشتی

روش های مداخله در تعارضات زناشویی
(دکتر محمد علی مظاهری)

انجمن روانشناسی ایران درمان اختلالات جنسی
(دکتر رسول روشن)
موسسه ویلیام گلسر واقعیت درمانی و تئوری انتخاب گلسر
(دکتر علی صاحبی)
سازمان نظام روانشناسی مشاوره گروهی
دکتر حسین حسن آبادی
موسسه روانشناسی و علوم
تربیتی دکتر کاردان
ترتبیت جنسی کودکان
دکتر بنفشه فرزین راد
موسسه روانشناسی و علوم
تربیتی دکتر کاردان
اختلالات جنسی(سكس تراپی پیشرفته)
موسسه روانشناسی و علوم
تربیتی دکتر کاردان
درمانهای پیشرفته هیجان مدار زوجین
موسسه روانشناسی و علوم
تربیتی دکتر کاردان
بهبود رابطه جنسی و ارتقا کیفیت
جنسی
موسسه روانشناسی و علوم
تربیتی دکتر کاردان
تربیت جنسی کودک

موسسه روانشناسی و علوم
تربیتی دکتر کاردان
اصول مشاوره و درمان رفتارهای جنسی و بلوغ و نوجوانی
دکتر آرش رمضانی
موسسه خدمات مشاوره ای
جوانان و پژوهش های
اجتماعی
مدیریت هیجانات
دکتر خدابخش احمدی –
دکتر حسین حسن آبادی
کنگره ملی آسیب شناسی
خانواده
آسیب های نوظهور و تغییرات کارکردی
و ساختاری خانواده
موسسه خدمات مشاوره ای
جوانان و پژوهش های
اجتماعی
واکاوی گسست های نسلی با محوریت
چالش های مواجهه والدین و فرزندان
موسسه خدمات مشاوره ای
جوانان و پژوهش های
اجتماعی
همایش تحلیل وضعیت طلاق با راهبرد
کاهش واقعه و آسیب های مرتبط با آن
مرکز مشاوره نو مر کز –
مشاوره سپهر آرامش
تربیت مشاور و خانواده درمانگر
سیستمی
سازمان بهزیستی روانشناسی زن در یک چرخه ماهانه
دانشگاه شهید بهشتی سوپروایزر درمان هیجان مدار
مرکز مشاوره آموزش و
پرورش ناحیه 5
درمان اختلالات روانی بر مبنای تئوری
عقلانی عاطفی الیس
مرکز مشاوره آموزش و
پرورش ناحیه 5
زوج درمانی شناختی رفتاری
مرکز مشاوره آموزش و
پرورش ناحیه 5
درمان اختلالات روانی بر مبنای تئوری
واقعیت درمانی گلسر
مرکز مشاوره آموزش و
پرورش ناحیه 5
مبانی بازی درمانی و اجرای عملی آن
مرکز مشاوره آموزش و
پرورش ناحیه 5
پیش از ازدواج
   

سوابق پژوهشی

   
  بررسی نقش تعدیل کننده خودشفقتی بر رابطه
ناگویی هیجانی و مشكلات بین شخصی با دلزدگی
زناشویی در زنان ناسازگار
  بررسی اثر بخشی آموزش رویكرد هیجان مدار به
روش گروهی بر رضایت مندی زناشویی زنان متاهل
  بررسی نقش تعدیل کننده خود شفقتی در تأثیر
مشكلات بین فردی بردل زدگی زناشویی در زنان
ناسازگار
  بررسی اثربخشی آموزش رویكرد هیجان مدار به
روش گروهی بر رضایتمندی زناشویی زنان متاهل
  تاثیر سبک زندگی اسلامی بر شادکامی زنان متاهل
شهر مشهد
  اثربخشی رویكرد هیجان مداربه روش گروهی بر ارتباط
زناشویی و حل تعارض
  اثربخشی بخشش درمانی در بهبود علائم افسردگی،
اضطراب و خشم در دانشجویان دختر دارای نشانگان
ضربۀ عشق