محمد علی مهدی زاده

محمد علی مهدی زاده

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد : روانشناسی بالینی

کارشناسی : روانشناسی

مشاوره تحصیلی، برنامه ریزی تحصیلی، مشاوره برتر کنکور، مشاوره تخصصی هدایت تحصیلی

سوابق تحصیلی :

 • فوق لیسانس روانشناسی بالینی ( دانشگاه علوم و تحقیقات تهران واحد خراسان رضوی)

سوابق کاری :

 • دارای حکم مشاور تحصیلی مدارس از  اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
 • مشاور تحصیلی  مرکز مشاوره اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
 • مشاور ارشد دانشکده تربیت مدرس قرآن کریم مشهد مقدس
 • مشاور خانواده واحد مشاوره کمیته امداد امام خمینی
 • مدرس طرح ملی شناسایی و هدایت استعدادهای برتر اداره کل آموزش و پرورش
 • مدرس طرح ملی شناسایی و هدایت استعدادهای برتر  دانشگاه فرهنگیان

کار گاه ههای تخصصی

 • کارگاه تخصصی انتخاب رشته کنکور سراسری اداره کل آموزش و پرورش
 • کارگاه تخصصی مشاوره ازدواج آستان قدس رضوی
 • کارگاه های تخصصی برنامه ریزی تحصیلی و کنکور  اداره کل آموزش و پرورش
 • کارگاه مهارت های زندگی اداره کل آموزش و پرورش  خراسان رضوی
 • کارگاه مهارت های زندگی و نقش آن در پیشگیری از اعتیاد اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
 • کارگاه واکاوی گسست های نسلی  موسسه خدمات مشاوره ای آستان قدس رضوی
 • کارگاه چالش ها و بایسته های اخلاق در مشاوره و رواندرمانی موسسه خدمات مشاوره ای آستان قدس رضوی

عضویت

 • عضو  نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
 • عضو انجمن روانشناسی خراسان رضوی
 • عضو مشاورین  اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی