زینب ابراهیمی

زینب ابراهیمی

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد : روانشناسی کودکان استثنایی

کارشناسی : روانشناسی کودکان

روان درمانگر تحلیلی، مشاور خانواده

 روش درمان

روان درمانی فردی با رویکرد تحلیلی

درمان خانواده و زوج با رویکرد خانواده درمانی سیستمیک

 سابقه کار

دو سال سابقه کار با خانواده با رویکرد خانواده درمانی سیستمیک در زمینه های مختلف زوج درمانی ، مشاوره پیش از طلاق ، مشاوره قبل از ازدواج ، روابط خانوادگی در مرکز سپهر ارامش

دو سال سابقه کار در مرکز مشاوره تحصیلی اختراعی در حوزه اضطراب نوجوان، روابط خانوادگی

چهار سال فعالیت به عنوان روان شناس در مرکز شهید فیاض بخش

 دوره های آموزشی

گواهی شرکت در دوره اموزشی خانواده در مانی سیستمیک به مدت ۲۰۰ ساعت

گواهی شرکت در کارگاه های خانواده و زوج درمانی به مدت ۵۰ ساعت

گواهی شرکت در دوره سوپرویژن خانواده درمانی سیستمیک به مدت شش ماه (۵۰ ساعت)

شرکت در دوره سوپرویژنی پیشرفته خانواده درمانی سیستمیک 

چهار سال اموزش روان درمانی تحلیلی زیر نظر مرکز مطالعات روانکاوی تهران با مدیریت دکتر روشنایی مقدم

شرکت در دوره سوپرویژن روان درمانی تحلیلی زیر نظر مرکز مطالعات روانکاوی تهران با مدیریت دکتر روشنایی مقدم