دکتر راحله جعفری

دکتر راحله جعفری

سوابق تحصیلی :

دکترا : روانپزشک

کارشناسی ارشد : --

کارشناسی : --

روانپزشکی، روان درمانی تحلیلی

دکتر راحله جعفری

پزشک متخصص اعصاب و روان  (روان پزشک)

روان درمانگر تحلیلی (انجام روانکاوی)

ویزیت دارویی

 

سوابق روان درمانی :

 

انجام طرح واره درمانی 96-97 ( کلینیک ابن سینا - مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

روان درمانی تحلیلی و روانکاوی 97 تا کنون (همکار استاد دکتر علی طلایی - کلینیک مشاوره و روان درمانی تحلیلی روان پژوه )

سوابق شغلی :

مشاور و روان درمانگر تحلیلی در مطب آقای دکتر علی طلایی :1397 تا کنون
کلینیک مشاوره و روان درمانی تحلیلی روان پژوه : 1399 تا کنون

کلینیک قائم واقع در خیابان هفت تیر مشهد :1399تا کنون

روان پزشک در بیمارستان حکیم نیشابور 97-99

روان پزشک در بیمارستان 22 بهمن نیشابور97-99

روان پزشک درکلینیک خیام نیشابور 97-99

روان پزشک مرکز تحقیقات سالمندان  نیشابور 98

دستیار روان پزشکی مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد96-97

دستیار روان پزشکی  بیمارستان روان پزشکی ابن سینا  92-97

پزشک خانواده در دانشگاه علوم پزشکی نیشابور 91-92

کارورز پزشکی عمومی در امام رضا 87-89

کارورز پزشکی عمومی در  بیمارستان قائم87-89

مدارک و سوابق تحصیلی :

 • اخذ درجه دكتراي تخصصي روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1397
 • قبولی در آزمون دستیاری با رتبه ی 47 در سال 1392
 • اخذ درجه دكتراي پزشكي عمومي از دانشگاه علوم پزشکی مشهد1389
 •  قبولی در کنکور سراسری  با رتبه 74

سمینارها و کارگاه ها:

برگزاری کارگاه آموزش درمان اعتیاد( در زنان باردار) دانشگاه علوم پزشکی نیشابور  1399

ارائه در وبینار کاربرد تصویر برداری مغز در روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و کمیته نوروسایکیاتری انجمن روانپزشکان خراسان با موضوع Endophenotype

انجام کارگاه ها و سمینار برای به ورزان در دانشگاه علوم پزشکی نیشابور 1389-1390

سوابق پژوهشی:

همکاری با مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مقالات :

 • همکار طرح در پژوهش بررسی پلاک های آترو اسکلروتیک عروق آئورت انجام شده در ساختمان پزشکی قانونی مشهد
 • مقاله ISI با عنوان بررسی سطح سایتوکاین ها در بیماران مبتلا به آلزایمر

Association between Cytokine Production and Disease Severity in Alzheimer’s Disease

 

 • مقاله ISI با عنوان مقایسه ی روش های آنالیزو حجم سنجی تصاویرMRI مغز بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی

Comparing VBM and ROI analyses for detection of gray matter abnormalities in Patients with Bipolar Disorder

 • مقاله ی ) ISIدر حال چاپ( بررسی اندوفنوتیپ  ساختار مغزی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی و ارزیابی ارتباط آن با پلی مورفیسم ژن اینترلوکین یک بتا
 • Appoitment the correlation between  brain structure changes with gene polymorphism in -511 position interleukineI-β in Bipolar disorder type I in comparison with  Normal control group

 

 تالیف و ترجمه:

 1.  ترجمه کتاب «درس نامه جامع روان پزشکی - پزشکی روان تنی» نوشته کاپلان و سادوک ویرایش دهم (2017)- نشر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد 1398 (عضو گروه مترجمان)

دوره ها/ گواهینامه ها:

 • روان درمانی شناختی رفتاری (CBT: Cognitive Behavioral Therapy) کودک و نوجوانان  از شرکت دانش بنیان دانش روان و رفتار
 • روان درمانی مبتنی بر انتقال (Transference Focused Psychotherapy TFP:)
 • روان درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش (ACT: Acceptance and Commitment Therapy)
  • معنویت درمانی
 • طرح واره درمانی پایه با رویکرد شیوه سنجش ، فرمول بندی و طرح درمان و اجرای تکنیک ها
 • درمان اختلالات تجزیه ای
 • زوج درمانی
 • روان کاوی ، جنبه ها ، رویه ها روش ها و کارکردهای اجتماعی بالینی

(Phychoanalysis: Its facet, Methods, and Socie-clinical Appliction)

 • اصول مصاحبه در اعتیاد
 • نارضایتی جنسی در کودکان و نوجوانان

(Gender Dysphoria Children and Adolescents program)

 • اختلالات شبه جسمانی و درمان روان پویشی

(omatoform Disorders And Psychdynamic Therapy)

 • دوره های مقالات بنیادی و تکنیک های روانکاوی زیگموند فروید