تک جلسه ای دوره آموزشی

تک جلسه ای دوره آموزشی

سوابق تحصیلی :

دکترا : دوره آموزشی

کارشناسی ارشد : کلینیک روانپژوه

کارشناسی : کلینیک روانپژوه

دوره آموزشی

فارغ التحصیلان رشته های پزشکی، روانپزشکی یا رزیدنت های روانپزشکی