دو جلسه ای مصاحبه

دو جلسه ای مصاحبه

سوابق تحصیلی :

دکترا : دوره آموزشی

کارشناسی ارشد : کلینیک روانپژوه

کارشناسی : کلینیک روانپژوه

مصاحبه دوره آموزشی

مصاحبه دو جلسه ای برای فارغ التحصیلان رشته های پزشکی، روانپزشکی یا رزیدنت های روانپزشکی