دکتر ژاله فیضی

دکتر ژاله فیضی

سوابق تحصیلی :

دکترا : روانشناسی سلامت

کارشناسی ارشد : روانشناسی عمومی

کارشناسی : روانشناسی

روانشناسی سلامت(درمان اختلالات اضطرابی و افسردگی، اختلالات روان تنی)

دارای پروانه اشتغال تخصصی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به شماره 5189

حوزه کاری:

درمان مبتتی بر پذیرش و تعهد برای اختلالات اضطرابی و افسردگی، اختلالات روان تنی و مشکلات هیجانی، مشاوره پیش از ازدواج

 

سوابق كاري:

روانشناس (دفتر مشاوره دانشكده پزشكي بصورت نیمه وقت).بهمن ۱۳۸۶تاشهریور۱۳۹۷

روانشناس. کلینیک روان پژوه. آبان ۱۳۸۹تا کنون

کارشناس مسئول واحد استادمشاوردانشکده پزشکی. اردیبهشت۹۰ تاشهریور۱۳۹۷

کارشناس مسئول واحداستعدادهای درخشان دانشکده پزشکی مشهد.مهرماه۱۳۹۰تاشهریور۱۳۹۷

متخصص روانشناسی بخش سایکو سوماتیک بیمارستان امام رضا(ع)(بصورت نیمه وقت).تیر۱۳۹۵تاکنون

متخصص روانشناسی كلينيك روانشناسی بیمارستان تخصصي اعصاب و روان ابن سینامشهد.شهریور۱۳۹۷تاکنون

 

فعاليت‌هاي آموزشي وپژوهشي:

سخنرانی

رويکردي نوبه بارداري وزايمان فيزيولوژيک باتاکيدبرکاربردهاي هيپنوتيزم درکاهش دردزايمان. مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد. دی ماه ۱۳۸۸٫

بیحسی و بی دردی زایمان و زبان بدن. سازمان نظام پزشکی مشهد.تیرماه۱۳۹۵

روش های درمانی کاهش اضطراب. سازمان نظام پزشکی مشهد. شهریور۱۳۹۵

کاربرد هیپنوتیزم در کاهش درد. سازمان نظام پزشکی مشهد.مهرماه ۱۳۹۵

افسردگی در دوران بارداری. سازمان نظام پزشکی مشهد. بهمن۹۵

مسایل قانونی وگزارش نویسی درمامایی.سازمان نظام پزشکی مشهد. بهمن۱۳۹۶

مشاوره سایکولوژی درکانسرسرویکس.دانشگاه علوم پزشکی مشهد. (ششمین کنگره جراحی خراسان). اسفند۱۳۹۶

عفونتHPV .سازمان نظام پزشکی مشهد.تیرماه۱۳۹۷

کنفرانس علمی یک روزه درد مزمن. دانشگاه علوم پزشکی مشهد. آذر ۱۳۹۷

سمینارسلامت جنسي و اختلالات عملكردآن بهمن ۱۳۹۷

کنگره سلامت جنسي .آذر ۱۳۹۸

تدریس

روانشناسی عمومی . دانشجویان پزشکی ودندانپزشکی. دوم ۸۸-۸۷ لغایت دوم ۹۴-۹۳

روانشناسی فیزیولوژیک .کارشناسی روانشناسی (موسسه آموزش عالی سلمان). اول و دوم ۹۶-۱۳۹۵

نکات کاربردی اختلالات روانپزشکی در بارداری. دانشجویان کارشناسی ارشد مامایی. اول  ۱۳۹۸

مشاوره در مامایی. دانشجویان کارشناسی ارشد مامایی. اول و دوم ۱۳۹۸

آداب پزشکی. دانشجویان پزشکی عمومی.اول ۱۳۹۷ لغایت ترم جاری

برگزاری کارگاه مهارت زندگی در دانشکده پزشکی مشهد ( ارتباط موثر، جرات مندی، کنترل استرس....). دانشجويان پزشکي .اول ۸۹-۸۸ لغایت اول۹۰-۸۹٫

اختلال سازگاری. روانشناسان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی . آذر۱۳۹۷

مهارت ارتباط موثر دربیماران اعصاب و روان .پرستاران شاغل در بیمارستان ابن سینا. دیماه ۱۳۹۷

کارگاه مهارت ارتباط موثر و حل تعارض برای دانشجویان دکترای تخصصی پرستاری. اردیبهشت و آذر ۱۳۹۸

مقدمات ارزيابي (بافت سنجي باليني، مصاحبه سنجشي و سنجش رفتاري). روانشناسان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی . تير۱۳۹۸

مهارتهای رفتاری و ارتباظی ، حل مسئله و کنترل خشم.پرستاران شاغل در بیمارستان ابن سینا.مرداد۱۳۹۸

ارتباط درمانی و مصاحبه با بیماران روان. پرستاران شاغل در بیمارستان ابن سینا. شهریور و مهر۱۳۹۸

 

مقالات

بررسي سلامت روان درپزشكان عمومي درشهرمشهد.همايش منطقه ای عوامل خطرموثردربيماريهاي غيرواگير.اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

بررسی ارتباط هوش هیجانی و کنترل پرخاشگری در نوجوانان.پنجمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان (ارائه پوستر) .مهر ماه ۱۳۹۱

مقایسه اثربخشی توانایی حل مسأله بر سازگاری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان دختر متوسطه شهرمشهد.ششمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان (ارائه پوستر) .شهريورماه۱۳۹۲

استرس وناباروری.همایش آموزش و مشاوره در سلامت باروری.آبان ۱۳۹۳

بررسی نظریه انعطاف پذیری قشر مغز در حوزه ی حافظه دیداری دانش آموزان ناشنوا و شنوا. مجله علمی پژوهشی تحقیقات علوم پزشکی زاهدان(انگلیسی). آبان ۱۳۹۱

اثر درمان فراشناختي گروهي بر عزت نفس و بهداشت روان افراد مبتلا به افسردگي اساسي. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences (IJPBS). ديماه۱۳۹۲٫

مقایسه و بررسی پرتاب آزاد بسکتبال دانش آموزان پسرهمسوی و دگرسوی ازنظردست وچشم برتر.فصلنامه تازه های علوم شناختی. تابستان ۱۳۹۵٫

بررسی کارآمدی درمان مبتنی برپذیرش وتعهدبرافسردگی واضطراب مادران بارداربه وسیله روش لقاح خارج رحمی.فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی. تابستان ۱۳۹۶

کارآمدی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدبرعملکرد عاطفی و کیفیت زندگی زنان باردار تحت درمان لقاح آزمایشگاهی IVF. مجله پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش. آذر۱۳۹۸

شرکت درکارگاه‌های آموزشی

فنون مصاحبه تشخيصي وتست TAT برگزار شده توسط سازمان نظام روانشناسي. اسفند۸۵

اجرا ونمره گذاري آزمون رورشاخ برگزار شده توسط سازمان نظام روانشناسي. بهمن۸۵

كاربرد گروه درماني برگزار شده توسط سازمان نظام روانشناسي. بهمن۸۵

مباني رواندرماني روانكاوانه باتمركز بر self-psychology برگزار شده توسط سازمان نظام روانشناسي. اسفند۸۵

معاني روانشناختي نقاشي كودك واجرا وتفسير آزمون وكسلر كودكان برگزار شده توسط سازمان نظام روانشناسي . اسفند۸۵

كاربرد هيپنوتيزم در روانشناسي برگزار شده توسط انجمن هيپنوتيزم باليني. پائیز و زمستان۸۶

خانواده درماني باتاكيدبرروشهاي سيستميك برگزار شده توسط سازمان نظام روانشناسي. تیر۸۸

استعاره درماني:كاربرد استعاره ها دربازسازي شناختي برگزار شده توسطThe William Glasser Institute. اردیبهشت۸۸

دوره مقدماتي تئوري انتخاب و واقعيت درماني برگزار شده توسطThe William Glasser Institute . دی ۸۹

مقدمات EEG بیوفیدیک ( نورو فید بک ) برگزار شده توسط مرکزآموزشی پارند. بهمن ۸۹

دوره نوروفیدبک پیشرفته برگزار شده توسط مرکزآموزشی پارند. آذر۹۰

آشنایی وکاربردQEEG   برگزار شده توسط مرکزآموزشی پارند. بهمن ۹۰

کاربرد دلبستگی در روان درمانی برگزار شده توسط بهزیستی خراسان رضوی. دی ۹۰

کارگاه آموزشی مشاوره پیش از ازدواج برگزار شده توسط بهزیستی خراسان رضوی. مرداد۹۴

درمان مبتنی برپذیرش وتعهد مقدماتی برگزار شده توسط سازمان نظام روانشناسی. مهر۹۴

درمان مبتنی برپذیرش وتعهد پیشرفته برگزار شده توسط سازمان نظام روانشناسی. آبان ۹۴

زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد برگزار شده توسط موسسه آموزشی مدت. مهر۹۵

درمان مبتنی برپذیرش وتعهددر کودک و نوجوان برگزار شده توسط سازمان نظام روانشناسی. شهریور۹۶

اخلاق حرفه ای برگزار شده توسط سازمان نظام روانشناسی. مرداد۹۷

 درمان شناختی رفتاری عزت نفس آسیب دیده. توسط کلینیک روان پژوه(دکترفتی). بهمن ۹۷

مهارت های سوپرویژنی. کینیک مشاوره دانشگاه شهیدبهشتی. مرداد۱۳۹۸

دوره مقدماتی و پیشرفته درمان هیجان مدار(160ساعت). موسسه آموزش درمان هیجان مدار(رها). بهار وتابستان و پاییز۱۳۹۸

همايش‌ها:

همايش ملي خانواده دانشجو ودانشگاه. اردیبهشت ۸۸ . دانشگاه فردوسی مشهد.

اولین همايش عوامل خطرموثردربيماريهاي غيرواگير.اردیبهشت ۸۸ . دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چهارمين كنگره سراسري خانواده وسلامت جنسي .آبان۸۸ . دانشگاه شاهد

چهارمين كنگره ملي آسيب شناسي خانواده .اردیبهشت۸۹٫دانشگاه شهید بهشتی

اولین کنگره بین المللی هیپنوتیزم. اردیبهشت ۹۱٫دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چهارمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان. مهر۹۰٫دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پنجمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان . شهريور۹۲٫ دانشگاه علوم پزشکی تهران

آموزش و مشاوره در سلامت باروری . آبان۹۳٫ دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دومین کنگره ی روان کاوی و روان درمانی پویا.آبان۹۵٫ دانشگاه علوم پزشکی ایران

دومین همایش ملی خودکشی.شهریور۹۷٫دانشگاه علوم پزشکی ایران

کنفرانس علمی یک روزه درد مزمن.آذر۹۷ . دانشگاه علوم پزشکی مشهد

درمانهای غیر دارویی در روانپزشکی. دی ۹۷٫دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اختلالات شناختي تير ماه ۹۸. دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اختلالات جنسی. شهریور۱۳۹۸.دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اقدامات حمایتی در بیماران مبتلا به سرطان. مهر۱۳۹۸.دانشگاه علوم پزشکی مشهد