همکاران روان پژوه

زینب ابراهیمی

روان درمانی فردی، درمان خانواده و زوج

ساسان امیرکلالی

روان درمانی فردی، خانواده، طرحواره درمانی

دکتر حسین باشی

درمانگر تحلیلی، زوج درمانگر

دکتر علی پژوهنده

روان درمانی تحلیلی

فائزه تربران

روان درمانی فردی، مشاوره خانواده و پیش از ازدواج

دکتر سارا تکلو

روانپزشک (متخصص اعصاب و روان)

محسن حسن زاده

مشاوره فردی و درمان استرس

دکتر الهه دروگر

روان درمانی فردی، مشاوره خانواده و پیش از ازدواج

حمید دهقانیان حقیقی

گروه درمانی تحلیلی

مرضیه ذبیحی

درمانگر تحلیلی کودک و نوجوان

مهناز شیرازی

مشاوره کودک و نوجوان و خانواده

فریده صادقی مقدم

مشاوره خانواده، اضطراب و افسردگی