دکتر زهرا علیزاده بیرجندی

دکتر زهرا علیزاده بیرجندی

سوابق تحصیلی :

دکترا : روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد : روانشناسی بالینی

کارشناسی : روانشناسی بالینی

روانشناس بالینی،روان درمانی شناختی رفتاری و مشاور فردی بالینی

آموزش های تخصصی:

رديف

نوع آموزش

عنوان دوره

طول دوره

تاريخ برگزاري

نام مركز برگزار كننده

1

زبان MSRT

زبان انگلیسی

 

93

 

2

SEARCH STRATEGY

جستجوی منابع و پایگاه های اطلاعاتی

 

93

سگال تهران

 

-سوابق كاري:

سوابق كار باليني و درماني:

رديف

نام مركز محل كار

سال همكاري

مدت همكاري

حوزه فعاليت

رويكرد درماني

1

مجتمع شهیدهاشمی نژاد

89

3 سال

مشاوره، مداخلات درمان گروهی و فردی

شناختی رفتاری

2

مهدکودک دانشگاه فردوسی

92

1 سال

مشاوره

شناختی رفتاری

3

بیمارستان روزبه تهران

93

یک ترم

شرکت در جلسات سوپروایزری و ویزیت بیماران

 

4

مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی

95

در حال حاضر

مشاوره، مداخلات درمان فردی اضطراب، افسردگی، اختلالات شخصیت

شناختی رفتاری

5

درمانگاه حضرت زهرا(س)

95

در حال حاضر

مشاوره، مداخلات درمان فردی اضطراب، افسردگی

 

4

مرکز مشاوره حوزه علمیه مشهد

95

در حال حاضر

مشاوره، مداخلات درمان فردی اضطراب، افسردگی

شناختی رفتاری

5

مرکز مشاوره دانشگاه امام رضا(ع)

95

در حال حاضر

مشاوره، مداخلات درمان فردی اضطراب، افسردگی، اختلالات شخصیت

 

 

سوابق تدريس، برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي و غيره:

رديف

نوع فعاليت

عنوان دوره

طول دوره

سال برگزاري

نام مركز برگزار كننده

1

دانشگاه امام رضا(ع)

روانشناسی تحولی 1 و2

دو سال

96و 97

 

2

دانشگاه امام رضا(ع)

فیزیولوژی  اعصاب و غدد

دو ترم

95و 96

 

3

دانشگاه امام رضا(ع)

تاریخچه و مکاتبروانشناسی

یک ترم

95

 

4

دانشگاه حکمت رضوی

اصول روانشناسی بالینی

یک ترم

97

 

5

دانشگاه حکمت رضوی

روانشناسی تحولی1

یک ترم

96

 

 

دانشگاه امام رضا(ع)

کارگاه مهارت ارتباط موثر

یک ترم

96

 

 

دانشگاه فردوسی

کارگاه مهارت ارتباط موثر

یک ترم

96

 

 

دانشگاه فردوسی

گروه درمانی افزایش اعتماد به نفس

یک ترم

96

 

 

 سوابق اجرایی:

 

رديف

نوع فعاليت

عنوان دوره

طول دوره

سال برگزاري

نام مركز برگزار كننده

1

دانشگاه امام رضا(ع)

مدیریت گروه روانشناسی

درحال حاضر

96

 

2

دانشگاه امام رضا(ع)

مسئول مرکز مشاوره

درحال حاضر

95

 

3

دانشگاه امام رضا(ع)

استاد مشاور انجمن علمی روانشناسی

درحال حاضر

96

 

 
سوابق پژوهشی:

رديف

عنوان مقاله

نویسندگان

 

 

1

اثر بخشی برنامه درمانگری کندال بر بهبود نظم جویی شناختی هیجانی کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی

زهرا علیزاده- علی مشهدی- زهرا طبیبی

علمی پژوهشی

فصلنامه مطالعات بالینی

 

2

ساختار عاملي، اعتبار و روايي نسخه فارسي مقیاس آسیب پذیری کنشی کودکان بارکلي- فرم والدین

زهرا علیزاده- علی فتحی آشتیانی - علی مشهدی

علمی پژوهشی

 

 

 

3

اثر بخشی برنامه درمانگری کندال برکاهش نشانه های اضطرابی و  بهبود پیشرفت تحصیلی کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی

زهرا علیزاده- علی مشهدی- زهرا طبیبی

علمی پژوهشی

فصلنامه روانشناسی تحولی

 

4

مروری بر مقالات آسیب شناسی و مشکلات خانواده در ایران

زهرا علیزاده- خدابخش احمدی

 

 

5

مقایسه نظم جویی شناختی هیجان بین نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست و عادی مشهد

زهرا علیزاده- سمیه متجدد، زهرا طبیبی

 

 

 
آموزش‌هاي تخصصي در روان‌درماني، مشاوره و روش تدريس:

رديف

نوع آموزش

عنوان دوره

طول دوره

تاريخ برگزاري

نام مركز برگزار كننده

1

سوپروایزری اختلالات خلقی

دکتر جان بزرگی

هفته ای یک روز به مدت5 ساعت

94 تا کنون

طلیعه سلامت تهران

2

درمانگری معنوی مذهبی

دکتر جان بزرگی

دو سال

94 تا کنون

آستان مهر مشهد

3

طرحواره درمانی

دکتر فتی

48 ساعت

94

سگال تهران

4

اختلال شخصیت

دکتر فتی

48 ساعت

94

سگال تهران

5

درمان اختلال وسواس

دکتر جان بزرگی

یک سال

96

طلیعه سلامت تهران

6

درمان فراشناختی

دکتر فتی

8 ساعت

94

سگال تهران

7

درمان شناختی رفتاری

دکترفتی

یک سال

94

سگال تهران