زینب مردخدا

زینب مردخدا

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد : مشاوره

کارشناسی : مشاوره و راهنمایی

مشاوره تحصیلی، برنامه ریزی تحصیلی، مشاوره برتر کنکور

سوابق تحصیلی 

کارشناسی دانشگاه تربیت معلم بهشتی

کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

حوزه کاری

مشاوره تحصیلی

انتخاب رشته تخصصی کنکور

مشاوره انگیزشی به دانش آموزان


سوابق کاری

سفیرفرهنگی پذيرفته شده در مدارس ایرانی خارج از کشور امور بین الملل
 

مشاوره رتبه های برتر کنکور 
 

کارمند رسمی اموزش و پرورش
 

دوازده سال سابقه ی  معاونت مدارس در اموزش و پرورش
 

گذراندن دوره های کارورزی مشاوره زیر نظر جناب آقای دکتر بهرامععلی قنبری و دکتر سید علی کیمیایی

امتیازات

رتبه اول کشوری مسابقات مهارت های معلمی
 

رتبه 125کنکور سراسری
 

گواهی شرکت در کارگاه تخصصي انتخاب رشته کنکور
 

گواهی شرکت در کارگاه مدیریت زمان دکتر خنیفر
 

گواهی شرکت در کارگاه مهارت های زندگی
 

سوابق حرفه ای

سابقه فعالیت در کلینیک روان پژوه ("ادامه دارد)
 

سابقه فعالیت در مراکز مشاوره اموزش و پرورش انتخاب رشته کنکور
 

فعالیت در کلینیک مشاوره هیوا

مشاوره ی آنلاین و از راه دور