سمیه قاصری

سمیه قاصری

سوابق تحصیلی :

دکترا : -

کارشناسی ارشد : مشاوره

کارشناسی : روانشناسی

روانشناس و روان درمانگر تحلیلی

سمیه قاصری

- کارشناسی روانشناسی از دانشگاه فردوسی مشهد

- کارشناسی ارشد مشاوره از دانشگاه علامه طباطبائی تهران

- دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی

- تحت نظر سوپرویژن

 -عضو کامیونیتی EFT   ایران

- زوج درمانگر  EFT از ICEFT  کانادا

- دارای مدرک اکسترنشیب زوج درمانی ازICEFT   کانادا

 

حوزه فعالیت :

- زوج درمانگر با رویکرد EFT

- روانکاو و مشاوره فردی

 

سوابق شغلی :

-  درمانگر فردی و خانواده در کلینیک روان پژوه از سال 1390 تاکنون

- درمانگر فردی در کلینیک صبا مشهد

- مدرس دانشگاه در سال 1392

- مشاورخانواده در طرح خانواده پایدار در دادگستری

- کارمند رسمی 

                      

 

سوابق تدریس :

-مدرس آموزشهای خانواده مرکز کمیته امداد امام خمینی (ره) تا سال 1390

-مدرس آموزشهای قبل از ازدواج خوابگاه های کمیته امداد امام خمینی (ره) تا سال 1390                             

-مدرس دانشگاه پیام نور مشهد سال 1392       

              

سوابق آموزشی :

-گذراندن دوره اکسترنشیب زوج درمانی هیجان مدار به مدت 36 ساعت تحت نظر درمانگر سیدنی گودنس از  ICEFT   کانادا

-شرکت در دوره های روانکاوی موسسه هم آوای تهران

-شرکت در کارگاه های زوج درمانی با رویکرد هیجان مدار

-دوره زوج درمانی با رویکرد تحلیل (1 و 2)

-دوره مبانی روان درمانی تحلیلی مقدماتی سطح یک

-دوره های مهارتهای زندگی ، دانشگاه فردوسی مشهد

-دوره های آموزش های قبل از ازدواج ، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی آستان قدس رضوی

-دوره های تحلیل رفتار متقابل TA ، دانشگاه فردوسی مشهد

-کارگاه های آموزشی مهارتهای زندگی و آموزش های پیش از ازدواج ، اداره کل بهزیستی مشهد

-دوره طرحواره درمانی

-شرکت در دوره ACT  درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد

-شرکت در دوره مداخلات روان شناختی در پیشگیری از خودکشی

-شرکت در دوره مداخلات روان شناختی در سوگ /خیانت ، از طریق پیشگیری سازمان بهزیستی

-شرکت در کنگره ملی آسیب شناسی خانواده دانشگاه شهید بهشتی تهران

-شرکت در دوره مهارتهای زندگی

-شرکت در دوره زوج درمانی شناختی و رفتاری

-شرکت در دوره روان درمانی تحلیل گری از تئوری تا درمان (1)

-شرکت در دوره روان درمانی تحلیل گری از تئوری تا درمان (2)

-شرکت در دوره ازدواج آگاهانه و مهارتهای زندگی پیشگیری سازمان بهزیستی

-شرکت در دوره های تربیت بازی درمانگر

-شرکت در دوره پیشگیری از طلاق

-شرکت در دوره های رویکرد معنویت محور در پیشگیری از آسیب ها ، پیشگیری سازمان بهزیستی مشهد

-شرکت در دوره های رویکرد توانمند سازی اجتماع محور، پیشگیری سازمان بهزیستی مشهد

-شرکت در دوره آموزشی در زمینه شناخت وینی کات ، موسسه هم آوا تهران

-شرکت در دوره شفقت به خود