خانم سمیه قاصری

خانم سمیه قاصری

سوابق تحصیلی :

دکترا : -

کارشناسی ارشد : روانشناسی عمومی

کارشناسی : روانشناسی بالینی

مشاور خانواده و پیش از ازدواج

بسمه تعالی

خانم سمیه قاصری             زوج درمانگر و مشاور پیش از ازدواج 

شرمنده، مرورگر شما تگ ویدئو را پشتیبانی نمی کند


تحصیلات دانشگاهی 
مدرک                               دانشگاه                                     دانش آموخته                              تاریخ اخذ مدرک 
کارشناسی                   فردوسی مشهد                            روانشناسی                                 1381-1385
کارشناسی ارشد          علامه طباطبائی تهران                     مشاوره                                   1386-1389
(دانشجو                      در موسسه روانکاوی هم آوا تهران) 

کارمند رسمی  بهزیستی استان خراسان رضوی 
عضو سازمان نظام روان شناسی به شماره عضویت 6367

عضو انجمن روان شناسی ایران 


سوابق کاری 
عنوان فعالیت                                                                                    نام مرکز مشاوره                                        
مشاور خانواده                                                     در مرکز مشاوره روان پژوه از سال 1393 تا کنون
مشاور خانواده                                                                                    شکوفا                                                  تاسال 1394                    
مشاور خانواده                                                                                    مهرگان                                                  تا سال 1392
مشاور خانواده                                                                                  درج محبت                                              تا سال 1395
مشاور خانواده                                                                                  آرامش روان                                              تا سال 1391
مسئول واحد مشاوره منطقه 2                                      منطقه دو کمیته امداد امام خمینی (ره)                        تا سال 1390
تیم تخصصی مشاوره و پاسخگویی به سئوالات جوانان          آستان مهر آستان قدس رضوی                          تا سال 1388
مشاور خانواده                                                                              بانک مهر اقتصاد                                          تا سال 1389
 


سوابق تدریس 
عنوان فعالیت                                                                      نام مرکز مشاوره               تاریخ اتمام                                         
مدرس دانشگاه                                                                   پیام نور مشهد                        1392                                    
مدرس آموزشهای قبل از ازدواج و خانواده          در خوابگاه های کمیته امداد امام خمینی (ره)     1390                


            

سوابق آموزشی 
عنوان                                                                                                                     مکان 
شرکت در کارگاه های زوج درمانی با رویکرد هیجان مدار                               زیر نظر دکتر مونا چراغی تهران 
دوره زوج درمانی با رویکرد تحلیل (1 و 2)                                                     زیر نظر نظر دکتر سبا مقدم تهران 
دوره مبانی روان درمانی تحلیلی مقدماتی سطح یک                                            زیر نظر دکتر نهاله مشتاق 
دوره های مهارتهای زندگی زیر نظر دکتر سرگلزایی                                               دانشگاه فردوسی مشهد 
دوره های آموزش های قبل از ازدواج                                     مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی آستان قدس رضوی 
دوره های تحلیل رفتار متقابل TA                                                   دانشگاه فردوسی مشهد زیر نظر دکتر قنبری 
کارگاه های آموزشی مهارتهای زندگی و آموزش های پیش از ازدواج                     اداره کل بهزیستی مشهد 
دوره طرحواره درمانی                                                                                           زیر نظر دکتر الهام طاهری 
شرکت در دوره ACT درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد                                          زیر نظر دکتر خلعتبری 
شرکت در دوره مداخلات روان شناختی در پیشگیری از خودکشی                        زیر نظر دکتر امیری 
شرکت در دوره مداخلات روان شناختی در سوگ /خیانت                        از طریق پیشگیری سازمان بهزیستی 
شرکت در کنگره ملی آسیب شناسی خانواده                                                  دانشگاه شهید بهشتی تهران 
شرکت در دوره مهارتهای زندگی                                                                           زیر نظر دکتر سرگلزایی
شرکت در دوره زوج درمانی شناختی و رفتاری                                                      زیر نظر دکتر حمیدی پور 
شرکت در دوره روان درمانی تحلیل گری از تئوری تا درمان (1)                              زیر نظر  چمی کار 
شرکت در دوره روان درمانی تحلیل گری از تئوری تا درمان (2)                               زیر نظر  چمی کار 
شرکت در دوره ازدواج آگاهانه و مهارتهای زندگی                                                     پیشگیری سازمان بهزیستی 
شرکت در دوره های تربیت بازی درمانگر                                                                    زیر نظر دکتر اصغری نکاح 
شرکت در دوره پیشگیری از طلاق                                                                                  زیر نظر دکتر سپهری 
شرکت در دوره های رویکرد معنویت محور در پیشگیری از آسیب ها                  پیشگیری سازمان بهزیستی مشهد 
شرکت در دوره های رویکرد توانمند سازی اجتماع محور                                     پیشگیری سازمان بهزیستی مشهد