کارگاه ها و دوره های آموزشی

جلسه کیس کنفرانس لاکانی
2019-06-09 23:33:02

برگزاری ۴ جلسه کیس کنفرانس لاکانی با حضور دکتر حسن مکارمی

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
دوره آشنایی با روانکاوی لاکانی
2019-06-09 23:30:27

برگزاری سه دوره آشنایی با روانکاوی لاکانی توسط دکتر حسن مکارمی روانکاو لاکانی مقیم پاریس از سال ۱۳۹۵ تا کنون (ادامه دارد)

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
دوره فروید خوانی
2019-06-09 23:27:43

برگزاری یک دوره فروید خوانی توسط دکتر سید حسین مجتهدی تابستان ۱۳۹۶

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
کارگاه های مختلف در حوزه های خانواده، ازدواج، کودک و نوجوان
2019-06-07 12:28:53

برگزاری کارگاه های مختلف در حوزه های خانواده، ازدواج، کودک و نوجوان و مهارت آموزی توسط مشاوران کارآزموده کلینیک روان پژوه

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
دوره ژورنال کلاب روانکاوی
2019-06-07 12:26:35

برگزاری ۳ دوره ژورنال کلاب روانکاوی زیر نظر دکتر بابک روشنایی مقدم- از ۱۳۹۴ تا کنون (ادامه دارد)

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
روانکاوی و نظریه دلبستگی توسط دکتر جرمی هلمز
2019-06-07 12:23:28

برگزاری کارگاه یک روزه تخصصی درباره روانکاوی و نظریه دلبستگی توسط دکتر جرمی هلمز

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
سمپوزیم یک روزه روانکاوی با روانکاوان آلمانی
2019-06-07 12:16:43

برگزاری سمپوزیم یک روزه روانکاوی با روانکاوان آلمانی با همکاری مرکز خدمات روانشناختی سیاووشان تهران. ۱۳۹۵

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
دوره آشنایی با مکاتب روانکاوی
2019-05-21 03:08:34

برگزاری ۳ دوره آشنایی با مکاتب روانکاوی زیر نظر دکتر بابک روشنایی مقدم -از ۱۳۹۳ تا کنون

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
دوره آشنایی با تکنیک در رواندرمانی تحلیلی
2019-05-21 03:06:16

برگزاری چهار دوره آشنایی با تکنیک در رواندرمانی تحلیلی زیر نظر دکتر بابک روشنایی مقدم روانپزشک و روانکاو- از ۱۳۹۳ تا کنون

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
دوره سوپرویژن مهارتهای عمومی مشاوره برای مشاوران
2019-05-19 18:55:54

دوره سوپرویژن مهارتهای عمومی مشاوره برای مشاوران

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]