کارگاه ها و دوره های آموزشی

دوره مقاله خوانی روانکاوی
2019-11-07 00:57:30

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
گروه درمانی
2019-09-19 00:19:22

گروه درمانی با هدایتگری آقای حمید دهقانیان

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
گروه درمانی ویژه افرادی که از نتایج کنکور رضایت کافی ندارند
2019-05-20 02:09:34

گروه درمانی دکتر حسین باشی ویژه افرادی که از نتایج کنکور رضایت کافی ندارند

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
گروه درمانی ویژه دختران ۱۸ تا ۲۵ سال
2019-05-20 01:57:25

گروه درمانی دکتر حسین باشی ویژه دختران ۱۸ تا ۲۵ سال

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
خوانش مقالات فروید
2019-05-20 01:48:25

خوانش مقالات فروید توسط جمعی از دانشجویان روانکاوی و با همراهی دکتر علی پژوهنده

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
سه دوره آشنایی با روانکاوی لاکانی
2019-05-20 01:45:04

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
سوپرویژن گروهی دکتر افسانه علی سبحانی
2019-05-20 01:41:39

جلسات منظم سوپرویژن گروهی توسط خانم دکتر افسانه علی سبحانی. روانکاو عضو IPA

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
دوره آشنایی با مکاتب روانکاوی
2019-05-20 01:36:21

دوره آشنایی با مکاتب روانکاوی زیر نظر دکتر بابک روشنایی مقدم

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
دو دوره آموزش تکنیک در روانکاوی
2019-05-20 01:31:47

دو دوره آموزش تکنیک در روانکاوی زیر نظر دکتر بابک روشنایی مقدم

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
جلسات کیس کنفرانس هفتگی آقای رحیمی دانش
2019-05-20 01:25:06

جلسات کیس کنفرانس هفتگی توسط آقای هادی رحیمی دانش. روانکاو مقیم سوئد

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]