کارگاه ها و دوره های آموزشی

سیمینار بالینی
2022-05-15 15:10:30

سیمینار بالینی مبتنی بر رویکردهای مختلف تحلیلی

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
کلینیک روان پژوه برای دوره تحصیلی 1401-1403 برگزار میکند
2022-05-11 22:43:27

ثبت نام نخستین دوره رواندرمانی تحلیلی ران پژوه (مورد تایید مرکز مطالعات روانکاوی ت...

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
ثبت نام هفتمین دوره مقدماتی رواندرمانی تحلیلی
2021-08-25 15:46:32

در این دوره همچون دوره های پیشین از برنامه آموزشی و اساتید مورد تایید مرکز مطالعات ...

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
گروه درمانی تحلیلی ویژه مشاوران
2019-05-12 18:30:31

گروه درمانی تحلیلی دکتر پژوهنده و سوپرویژن هادی رحیمی

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]