کارگاه ها و دوره های آموزشی

دوره آشنایی با روانکاوی لاکانی
2019-05-21 03:01:35

دوره آشنایی با روانکاوی لاکانی با حضور دکتر حسن مکارمی روانکاو لاکانی و شاگرد ژان فوختن (که ایشان نیز شاگرد لاکان بوده اند)

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
گروه درمانی تحلیلی دکتر علی پژوهنده
2019-05-12 18:30:31

با سوپرویژن آقای هادی رحیمی دانش، روانکاو ارشد عضو IPA و تحلیلگر گروه از سوئد.

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]