کارگاه ها و دوره های آموزشی

کارگاه روان درمانی
2019-08-22 11:22:40

کارگاه روان درمانی دکتر حسین باشی از سه شنبه دو مهرماه

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
دوره «تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه»
2019-07-30 07:47:03

دوره «تئوری انتخاب، واقعیت درمانی و مدیریت راهبرانه» توسط اساتید روان پژوه

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
محکم مرا در آغوش بگیر (مخصوص زوج های جوان) توسط دکتر ذاکری
2019-07-30 07:38:27

محکم مرا در آغوش بگیر (مخصوص زوج های جوان)توسط خانم دکتر ذاکری

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]
گروه درمانی تحلیلی ویژه مشاوران
2019-05-12 18:30:31

سوپرویژن آقای هادی رحیمی دانش

مطالعه بیشتر
Thumbnail [200x250]