نکات طلایی مطالعه

نکات طلایی مطالعه

😊نکات_طلایى برای مطالعه :

◀ صبح ها بیشتر سعی در یادگیری مطالب داشته باشید.
◀ درس هایی را كه نیاز به مرور دارند ؛ ترجیحا به شب موكول كنید.
◀ بلافاصله پس از غذا خوردن با شكم پر مطالعه نكنید.
◀ قبل و بعد از مطالعه، حتما استراحت كنید.
◀ هنگام هیجان های عصبی ،ترس ،خشم اضطراب وکینه وناراحتی مطالعه نکنید؛زیرا تمرکزندارید.
◀ برای مطالعه شوروشوق واشتیاق فراوان داشته باشید. 
◀ درحالت خستگی وبی خوابی مطالعه نکنید، چون برای مطالعه تمرکزحواس ندارید.
◀ انتظار بی جا ازخود نداشته باشید. به اندازه هوش، استعداد، توانایی و تلاشتان بهره خواهید برد.
◀ ابتدا وضعیت جسمی وروحی خود را متعادل کنید و سپس شروع به مطالعه می کنید.


❌هرگز نگویید حافظه ام خراب است واصلا هیچ چیز را نمیفهمم.

❌متخصصان ومطالعه و یادگیری به شدت اعتقاد دارند که مهمترین عامل تخریب حافظه ونداشتن تمرکز عالی "اضطراب "است .
🌺🌺برنامه ریزی درسی ،مطالعه درطول سال تحصیلی واستفاده بهتراززمان والبته آسودگی شب امتحان ازهمه اضطراب های کاذب جلوگیری میکن

دیدگاه کاربران
ارسال دیدگاه