بازسازی اعتماد در روابط بعد از وقوع خیانت

بازسازی اعتماد در روابط بعد از وقوع خیانت

بازسازی اعتماد در روابط بعد از وقوع خیانت

اعتماد سنگ بنای محکمی است که بسیاری از روابط انسانی بر پایه آن ساخته می شود و اگر این سنگ بنا با فریب، پنهان کاری یا دروغ شکسته شود، روابط در معرض تهدید و فروپاشی قرارمی گیرد. هرچه رابطه مهمتر و نزدیکتر باشد اهمیت اعتماد برای حفظ آن بیشتر می شود. در مواردی که در رابطه زناشویی و عاطفی آسیب هایی مانند خیانت، بی وفایی یا نقض تعهد اتفاق می افتد، اعتماد ، ممکن است کاهش پیدا کرده یا حتی فرو بریزد. بعد از وقوع خیانت آعتماد یکی از چالش آمیز ترین موضوعات بین دو نفر است. بسیاری از افرادی که دچار خیانت در رابطه عاطفی می شوند معمولا نگران هستند که آیا بعد از این هرگز می توانند به شریک عاطفی خیانت کننده اعتمادکنند؟

نکته امید بخش در پاسخ به این سوال این است که، بازسازی اعتماد تخریب شده اگرچه امری دشوار است اما امکان پذیر می باشد.  درمان خیانت و بازسازی اعتماد که یکی از مراحل مهم درمان خیانت می باشد امری تخصصی است و حتما باید با کمک متخصصین آموزش دیده  در این امرانجام بگیرد.

اولین شرط در بازسازی اعتماد فرو ریخته این است هر دو نفر جدای از آسیب عاطفی  و احساسات منفی شدیدی که دارند، بتوانند تلاش کنند تا با انعطاف پذیری  و صداقت بر روی بازسازی اعتماد کار کنند. در زمان وقوع خیانت فرد تحت تاثیر هیجانات شدید ناشی از خیانت ممکن است فکر کند که رابطه با شریک عاطفی اش  ارزش تلاش کردن ندارد اما اگر با وجود احساسات منفی زیاد و آسیب عاطفی که افراد خورده اند بتوانند بر روی قانون "بیا تلاشمان را بکنیم" توافق کنند می توان به بازسازی اعتماد امید وار بود. و چه بسا وقتی هردو نفر رابطه بر روی قانون بیا تلاشمان را بکنیم توافق داشته باشند کنار آمدن با احساسات منفی و حال بد بهتر اتفاق می افتد. این دیدگاه مشترک کمک بزرگی به بهبود رابطه و بازسازی اعتماد از دست رفته می کند. در بعضی موارد حتی رابطه ای که مجددا بازسازی می شود از رابطه قبلی صمیمانه تر صادقانه تر و محکم تر می شود. قانون "بیا تلاشمان را بکنیم" از دو بخش مهم  "بیا "و "تلاش" تشکیل شده است. بخش بیا بیشتر برای فرد آسیب زننده است که میل به اقدام برای بازسازی را در خود ایجاد کند و هرچه سریعتر دست از رفتار های بی اعتماد کننده بردارد و بخش تلاش برای فرد آسیب دیده است که لازم است اقداماتی برای بهبود حال خود انجام دهد. اما نکته مهم این است که این یک فرایند کاملا دو نفره است و تلاش هر دو نفر را می طلبد.

در انجام درمان خیانت و بازسازی اعتماد درمانگران آموزش دیده و مجرب در زمینه درمان خیانت می توانند به زوجین گرفتار کمک کنند.

الهه دروگر دکتری روان شناسی بالینی .درمانگر اختلالات بالینی و خانواده

دیدگاه کاربران
ارسال دیدگاه