نحوه‌ی مطالعه‌ی درس ریاضی

نحوه‌ی مطالعه‌ی درس ریاضی

مردخدا کارشناسی ارشد مشاوره از دانشگاه فردوسی مشهد

1⃣ شما نمي‌توانيد رياضيات را فقط با خواندن و گوش دادن ياد بگيريد. قسمت زيادي از يادگيري رياضيات به تمرين کردن بستگي دارد. اين بدان معني است که شما بايد همه‌ي تکاليف درسي خود را در رياضيات انجام دهيد. ياد گرفتن چگونگي استفاده از فرمول‌ها و روش‌ها، ضروری است.

2⃣ رياضيات يک موضوع زنجيره‌اي است. چيزي که در يک روز معين درس داده مي‌شود بر اساس آموخته‌هاي روز قبل از آن است. همين که عقب افتاديد، دوباره رسيدن به درس سخت مي‌شود. آماده شدن براي امتحان، آن هم در دقايق آخر، به شما کمک نخواهد کرد. بايد در همه‌ي کلاس‌ها شرکت کنيد و پابه‌پاي معلم‌ پيش برويد.

3⃣ رياضيات مبحث سختي است که به طور فزاينده‌اي پيچيده مي‌شود. شايد لازم باشد که زمان مطالعه‌ی بيش‌تري براي رياضيات نسبت به ديگر مباحث اختصاص دهيد.

4⃣ سعي نکنيد روش خود را در رياضيات حفظ کنيد. فرمول‌ها و روش‌هاي بسيار زيادي در رياضيات وجود دارد. سعي کنيد بر روش‌هاي کليدي مسلط شويد. اين کار ميزان اطلاعاتي را که بايد به خاطر بسپاريد کاهش خواهد داد.

5⃣ وقتي روشي را براي حل يک مسئله ياد گرفتيد، همان روش در اغلب موارد می‌تواند براي ديگر مسائل هم کاربرد داشته باشد. وقتي با مسئله‌ي جديدي روبه‌رو مي‌شويد، سعي کنيد آموخته‌هاي قبلي خود را بر مسئله‌ی جديد اعمال کنيد.

6⃣ فرهنگ لغات رياضي را ياد بگيريد. اغلب کلمه‌اي که در رياضي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، وقتي در مبحثي غير از رياضي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، معناي متفاوتي مي‌دهد. کلمات و اصطلاحات جديد رياضي و معناي رياضي آن‌ها را در قسمت‌هاي خاصي از دفتر خود وارد کنيد.

7⃣ رياضيات مبحثي است که بسياري از دانش‌آموزان را مضطرب مي‌کند. داشتن اعتماد به‌‌ نفس مي‌تواند اضطراب شما را کاهش دهد. روش‌هايی که برای مطالعه‌ی رياضي به شما پیشنهاد می‌کنیم مي‌تواند به شما در موفقيت در رياضيات کمک کند. تا زماني که تشخيص مي‌دهيد به راهکار‌هايي بيش از اين‌ها نياز داريد، کمک بگيريد و تلاش بسياري کنيد.

8⃣ حجم بسیار زیاد و تنوع در درس ریاضی، عواملی هستند كه باید داوطلبان با برنامه‏ای ویژه و پایدار پیش بره

برنامه ريزي خودتو داشته باش 👇
زینب مردخدا- کارشناسی ارشد مشاوره از دانشگاه فردوسی مشهد
سفیر فرهنگی پذیرفته شده در مدارس ایرانی خارج از کشور امور بین الملل
رتبه 125کنکور سراسری
رتبه اول کشوری مسابقات مهارت های معلمی

دیدگاه کاربران
ارسال دیدگاه