مقاله خوانی دکتر پژوهنده

مقاله خوانی دکتر پژوهنده

با سلام. 
دکتر پژوهنده هستم. بنا دارم جلسات مقاله خوانی ویژه دانشجویان روانکاوی داشته باشم. برای دوره اول به بررسی نورز وسواس از دید فروید می پردازیم. همانطور که می دانیم فروید از 1895 که وسواس را یک لذت جنسی پیشاجنسی presexual sexual pleasure دانست تا 1923 که نظریه ساختاری دوم را ارائه کرد مرتبا نظریه اش را درباب وسواس مورد بازنگری قرار داد و البته وسواس زیادی هم در این باره بخرج داد. ما سعی خواهیم کرد نگاهی اجمالی به برخی از این مقالات بیاندازیم و البته مقاله رتمن را با دقت و حوصله بیشتری بخوانیم. بنای من در این باره فقط بر مقالات فروید نخواهد بود و به نظریات معاصرتر هم اشاره می کنم در حد وسع و بضاعت ناچیزم. امیدوارم بتوانیم کلاس ها رو از هفته اول آذر شروع کنیم. 
کلاسها به دو صورت حضوری و اسکایپ خواهد بود. برای ثبت نام میتوانید به شماره من در واتساپ یا تلگرام پیام بدهید.
۰۹۱۵۴۸۲۱۱۸۷
 در زیر عناوین چند مقاله ای که به آنها رجوع خواهم کرد را برای شما می آورم:

NOTES UPON A CASE OF OBSESSIONAL NEUROSIS(1909)
OBSESSIONS AND PHOBIAS
THEIR PSYCHICAL MECHANISM AND THEIR AETIOLOGY(1895)
OBSESSIVE ACTIONS AND RELIGIOUS PRACTICES(1907)
REPRESSION(1915)
 THE DISPOSITION TO OBSESSIONAL NEUROSIS
A CONTRIBUTION TO THE PROBLEM OF CHOICE OF NEUROSIS(1913)
CHARACTER AND ANAL EROTISM(1908)

دیدگاه کاربران
ارسال دیدگاه