دپارتمان ها

شرم و‌جنسیت

شرم در روانکاوی کلاسیک موضوعی نسبتا زنانه تعریف شده که  این دیدگاه در طی سال های اخیر و در بطن فرهنگ و روانکاوی معاصر  تحولاتی داشته است.  نگاه روانکاوانه و  اجتماعی به مفهوم شرم به عنوان یکی از...

گروه درمانگران

دکتر علی پژوهنده  دکتر هدی خطیبی  دکتر الهه دروگر دکتر راحله جعفری دکتر ژاله فیضی