سکسولوژی، سکسوتراپی

سکسولوژی، سکسوتراپی

بیش از ده سالی است که از راه دور در مسافت  و از راه نزدیک ارتباط بین دل‌ها ، از طریق ‌تدریس و تالیف کتاب و نظارت بالینی، به فضای نیازهای هم‌وطنان گرامی و اهالی روانپژوهی آشنا هستم. نیاز مبرم مراجعان و درمانگران  به شناخت دقیق تر این سه حوزه را احساس کردم. در سال ۲۰۰۳ معادل ۱۳۸۲ در دانشکده پزشکی دانشگاه شش پاریس از پایان نامه خود در سکسو آنالیز دفاع کردم. این کتاب به مراحل نهایی چاپ به زبان فارسی نزدیک می‌شود. با عزیزان فشرده محتوای این کتاب را در میان خواهم گذاشت.

🔹دکتر حسن مکارمی

▪️مخاطبین: روادرمانگران، پزشکان و مخاطبین عام

تاریخ برگزاری: شنبه ۲۷ ماه می ساعت  ۲۰:۳۰ به وقت ایران

 

برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر به شماره 09906271660 در تلگرام پیام بدهید. 

مدرسه روانکاوی روان پژوه

 

دیدگاه کاربران
ارسال دیدگاه