دپارتمان ها

The Analytic Third: Working with Intersubjective Clinical Fact

در آخرین جلسه‌ام با آقای L، مراجعی که حدود سه سال با او کار می‌کردم، فهمیدم که نگاهم بر پاکت نامه روی میز در اتاق مشاوره مانده.

وحشت از تکرار-ترجمه و خلاصه: روجا لاریجانی- روانشناس بالینی

در کارهای درمانی روزمره، روانکاوی به‌خودی‌ِخود به تشخیص توصیفی کاری ندارد و حداقل ۲ دلیل برای آن وجود دارد: اولین و واضح‌ترین دلیل این است که برای تشخیص روانکاوی و پی بردن به ساختار سایکوپاتو...