دپارتمان ها

روانکاو به مثابه آینه‌ای …

آدمی لحظات زیادی از زندگی خود را در حیرت و سرگردانی به سر می‌برد. ” در کار خود حیران ماندن” حال آشنایی است، اینکه “نمی دانیم چطور شد که این طور شد؟”.

دپارتمان ادبیات و روانکاوی

پيوند ميان ادبيات و روان انسان، نيازى به اثبات ندارد. اين پيوند همواره از كيفيتى متقابل برخوردار است. روان انسان، ادبيات را می‌سازد و ادبيات، روان انسان را می‌پروراند. دریافت‌های روانى انسان ...