دپارتمان ها

بازبینی ملاحظات اخلاقی در نوشتن روانکاوانه

موضوع ارائه گزارش بیماران در جلسات سوپرویژن، مقالات، و یا کتب روانکاوی از دیرباز برای جامعة روانکاوی و روانشناسیدغدغة مهمی بوده است. در فاصلة سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶، لویس آرون بیش از دیگران به ب...

روان رنجوری در دوران کودکی و در روانکاوی: فرمول بندی جدید تحولی

خانم فیلیس تایسون، دکترا، استادیار بالینی روانپزشکی در دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو 1است. وی تحلیلگر آموزشی بزرگسالان و کودکان و ناظر در انجمن و موسسه روانکاوی سن دیگو و ناظر کودک برای موسسه رو...

هیستری و سوگ

در همان ابتدای تاریخ روانکاوی، فروید هیستری را در ارتباط با تروما مطرح کرد. این موضوع، به ویژه در فعالیتهای بالینی فرنزی در تلاش برای یافتن تعادل بین فانتزی و تروما مورد علاقه قرار گرفت. کنش‌نم...

اضطراب مرتبط با ناامنی

مقاله پیش رو نگاهی است به مقاله دکتر سی.اف.رایکرافت[1]. با عنوان "مشاهداتی دربارة یک مورد سرگیجه[2]" (رایکرافت-1953) رایکرافت در این مقاله دو گزاره را مطرح می‌کند که مایلم در مورد آنها اظهار نظر کنم: ...