دپارتمان ها

فرزندپروری یک هنر است

با دادن زدن کودک چگونه برخورد کنیم؟ هنگامی که کودک شما با صدای بلند چیزی را از شما درخواست می‌کند متقابلا شما با صدای بلند با او حرف نزنید.

بهداشت روانی کودک

سازمان جهاني بهداشت مي گويد: بهداشت رواني عبارتست از «توانايي کامل براي ايفاي نقش هاي اجتماعي، رواني و جسمي».

رشد روان انسان در اوان کودکی

با توجه به اهمیت نقش مادر طی سالهای اولیه رشد بر شخصیت کودک و شکل گیری دلبستگی، آگاهی به موقع مادران جهت اصلاح رفتارهای مادرانه

روان شناسی رشد و كودك

روان شناسی كودك به مطالعه مستمر رشد از زمان تشكیل نطفه تا دوران بلوغ و نوجوانی می پردازد. موضوعاتی از قبیل نقش وراثت و محیط در شكل گیری شخصیت كودك، چگونگی رشد بدنی، ذهنی،عاطفی، كلامی، اجتماعی ، ...

بازنمایی والدین

مرضیه ذبیحی- بازی درمانگر تحلیلی کودک سلامت روانی انسان از گهواره تا گور وابسته به روابط وی با چهره‌های دل‌بستگی است که باید حمایت عاطفی و محافظت فیزیکی را برای وی فراهم کنند. وقتی کودکان تبدی...