دپارتمان ها

مورد بالینی «مرد سیاه‌پوشِ» خوان-داوید نازیو

تمثیلی به غایب طرب‌انگیز و خیره‌کننده از هنرِ بالینگری که ملهم از صورت‌بندیِ «سایۀ ابژه بر ایگو می‌افتدِ» فروید، در اثنای یک جلسه، در یک لحظه، استعاره‌ای مؤثر می‌سازد تا مراجع به مدد شنیدن ...

عشق و نفرت نزد خوان-دیوید نازیو

عاشق، دلالِ اوهام است و بی‌منظور، تنها سرابی را با سراب دیگری معامله می‌کند. لیکن اشتباه نکنید؛ تعریفِ عشق به‌مثابۀ معاملۀ گول‌زنک‌ها تعریفی تنزل‌دهنده نیست. برعکس، معصومیتِ رمانتیک، ضرور...

آیا دیدن و صدا مکمل هم‌‌دیگرند؟

آیا جیغِ مدوسا ماهیتاً سکوتی نیست که «در گلویش گیر کرده»؟ آیا این نگاره ایماژی از لحظه­‌ی شکست‌خوردن صدا نیست؟

روانشناسی در ژاپن، چین و تایوان؛ پدیده‌ای متفاوت در دنیا- بخش دوم

آنچه در بطن تفکر و فرهنگ چین و ژاپن قرار دارد، منجر به تفاوتی واضح در برداشت آن‌ها از روانشناسی با کشورهای دیگر خصوصاً غرب می‌شود. برای مثال، موضوع عدم جدایی ذهن از بدن از مواردی است که در فرهنگ...

آگهی ترحیم وفات شاندور فرنچی روانکاو مجارستانی در سال ۱۹۳۳

متنفرم از اینکه هر روز صبح روزنامه ها را مرور کنم؛ می ترسم از جواب دادن به تلفن: در این دوران، هفته ای نیست که در آن کسی از نزدیکانم از دنیا نرود. پس از این که سن و سال از جوانی بگذرد، جذابیتی که هر ...

چرا روانشناسان در آرژانتین روانکاوی می شوند؟ گفتگو با دکتر کامران علی پناهی-۳

در بخش سوم این گفتگو، به تاثیر روانکاوی بر دوره کارشناسی روانشناسی در آرژانتین و تاثیر فرهنگ بر شکل‌ حرفه روانشناسی می پردازیم.

روانشناسان در کشور آرژانتین چه می کنند؟ در گفتگو با دکتر کامران علی‌پناهی – ۲

در بخش دوم این گفتگو، به راه طولانی‌ای که روانشناسان برای تثبیت کار درمانی خود در کشور آرژانتین رفته‌اند می‌پردازیم.

سیر تحول رشته و حرفه روانشناسی در کشور آرژانتین در گفتگو با دکتر کامران علی پناهی

موضوع کلی ما بررسی چالش‌ها و آسیب‌های موجود در رشته و حرفه روانشناسی در ایران است. ازجمله مواردی که در این زمینه راهگشاست، تجربه‌های مشابه در کشورهای دیگر است.