دپارتمان ها

بیماری‌های شخصیت

در مورد بیماری‌های شخصیت چه می‌دانید؟ در صورت مواجهه با این افراد چه می‌کنید؟ آیا ابزاری برای شناسایی این افراد وجود دارد؟ آیا برای آن‌ها درمانی وجود دارد؟

تله‌های زندگی – قسمت دوم

اگر در این تله‌ی زندگی گرفتارشده‌اید هرلحظه احساس می‌کنید افرادی را که دوستشان دارید شما را ترک می‌کنند و درنهایت به‌تنهایی و بی‌پناهی دچار می‌شوید.

سرطان، کانسر

در مورد کانسر یا همان سرطان مطالب بسیاری خوانده‌اید و یا شنیده‌اید.بیماری بدخیمی که مالتی فاکتوری یا چندین علت در پدید آیی آن دخالت دارد.

ارتباط بدون خشونت

انجام دادن کار یا دادن محبت بدون داشتن تعهد، مسئولیت، ترس، احساس گناه و شوق بهشت و...نثار از صمیم قلب برای خودت و لذت خودت نه مسئولیت نه تکلیف. از این مسیر برای گوش دادن به نیازهای عمیق‌تر خود و دیگران استفاده کنیم تا روابط را در پرتویی جدید ادراک کنیم.

تله‌های زندگی – قسمت اول

به این سؤالات دقت کنید: آیا اکثراً جذب افرادی می‌شوید که بی‌مهر و بی‌عاطفه هستند؟ آیا احساس می‌کنید که نزدیک‌ترین افراد زندگی‌تان به شما توجه کافی ندارند؟

چگونگی برقراری ارتباط از طریق تصویر ذهنی

ما با تصویری که از دیگران در ذهن داریم با ایشان ارتباط برقرار می کنیم ... طبق یک فرضیه در یک ارتباط بین شخصی، هیچکس به تمامی با دیگری ارتباط برقرار نمی‌کند و معمولاً ما با تصویری که از دیگران در ذهن داریم ارتباط برقرار می‌کنیم .

چرا افراد باهوش به‌سختی عاشق می‌شوند؟

درک عشق همیشه ساده نیست، امروز می‌خواهیم درباره این موضوع صحبت کنیم که چرا آدم‌های باهوش به‌سختی عاشق فرد دیگری می‌شوند؟

مهارت اعتدال: حتی در مهرورزی

شاید شما هم کسانی را دیده باشید که بیش‌ازحد ابراز مهر می‌کنند، بخصوص در مقابل یارشان، ولی با این ‌وجود به همان اندازه مهر دریافت نمی‌کنند، گاهی حتی همسران ویاران بی‌تفاوتی دارند و اطرافشان پر است از انسان‌های طلبکار محبت. می‌دانید چرا؟

مهارت ابراز احساسات

اگه موقع پوست کندنش گریه کنم اشکالی نداره؟! پسرکم با پیازی در دست با لحنی جدی و منتظر پرسید بی درنگ گفتم پسرم اگر هم بخوای نمیتونی جلوی اشکهاتو بگیری و این هیچ اشکالی نداره!

آیا من بیش‌ازحد نگران هستم؟

نگرانی احساسی طبیعی است که همه‌ی انسان‌ها بارها در زندگی خود آن را تجربه کرده‌اند؛ اما سؤال اینجاست که آیا چون نگرانی یک احساس طبیعی است، هر میزانی از نگرانی که در ذهن ما وجود داشته باشد طبیعی محسوب می‌شود؟