دپارتمان ها

آزادی

اینجا فضایی برای اظهارنظر درباب معنای آزادی دارم. هیچ تلاشی برای ملاحظه‌ی ادبیات وسیع چه داخل و چه خارج از [حیطه‌ی] روانکاوی که به این ایده پرداخته‌اند نخواهم کرد. البته غیرممکن است از مسئولیت...

اندیشه‌هایی پیرامون معنای واژه دموکراسی

در آغاز اجازه دهید بگویم من می‌دانم که در مورد موضوعی خارج از تخصصم، نظراتی را مطرح می‌کنم و جامعه‌شناسان و دانشمندان علوم سیاسی ممکن است از این جسارت من ناراحت شوند. با این‌حال، به نظر من ارز...

دیوارهای برلین

وینیکات معتقد است نمودار یک انسان کامل به شکل کره‌ای است که وسط آن یک مرز و پشت این مرز فشار وجود دارد و تمام تعارضات حول و حوش این مرز قرار می‌گیرند. در اطراف این مرز جنگ بالقوه‌ای وجود دارد و ا...

تعارض و نقص: الزاماتی برای تکنیک

روانکاوی کلاسیک، آسیب‌شناسی روانی بر حسب تعارضِ بینِ سیستمی مفهوم پردازی می‌شود. به این منظور، باید میان سه نظام ساختاری شخصیت –اید، ایگو، سوپرایگو- و واقعیت، الگوهای تعارض متعددی وجود داشت...

بازبینی ملاحظات اخلاقی در نوشتن روانکاوانه

موضوع ارائه گزارش بیماران در جلسات سوپرویژن، مقالات، و یا کتب روانکاوی از دیرباز برای جامعة روانکاوی و روانشناسیدغدغة مهمی بوده است. در فاصلة سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶، لویس آرون بیش از دیگران به ب...

روان رنجوری در دوران کودکی و در روانکاوی: فرمول بندی جدید تحولی

خانم فیلیس تایسون، دکترا، استادیار بالینی روانپزشکی در دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو 1است. وی تحلیلگر آموزشی بزرگسالان و کودکان و ناظر در انجمن و موسسه روانکاوی سن دیگو و ناظر کودک برای موسسه رو...

مهارت قاطعیت

مهارت قاطعیت :به معنی جرات ورزی و ابراز وجود در کلام و رفتار ،یک مهارت خودمراقبتی در روابط و کارآمد ترین سبک یا الگوی ارتباطی می باشد. سبک های مختلف ارتباطی : منفعلانه :افرادی که در روابط ،رضایت خ...