دپارتمان ها

هیستری و سوگ

در همان ابتدای تاریخ روانکاوی، فروید هیستری را در ارتباط با تروما مطرح کرد. این موضوع، به ویژه در فعالیتهای بالینی فرنزی در تلاش برای یافتن تعادل بین فانتزی و تروما مورد علاقه قرار گرفت. کنش‌نم...

تحلیل لاکانی داستان/ انیمیشن تار شارلوت

وقتی فرن آربل متوجه می شود که پدرش برای کشتن یک خوک نارس به انبار رفته است، او بلافاصله در اضطراب وجودی قرارمی گیرد. فرن فریاد زد: "اما این بی انصافی است "،"خوک که نمی خواسته کوچک به دنیا بیاید، می ...

اضطراب مرتبط با ناامنی

مقاله پیش رو نگاهی است به مقاله دکتر سی.اف.رایکرافت[1]. با عنوان "مشاهداتی دربارة یک مورد سرگیجه[2]" (رایکرافت-1953) رایکرافت در این مقاله دو گزاره را مطرح می‌کند که مایلم در مورد آنها اظهار نظر کنم: ...